เกี่ยวกับ MarketLink

Marketlink about

MarketLink เป็นบริการแพลตฟอร์มระบบขายตรง ภายใต้การดำเนินการของ บริษัท ไอเซอร์วิสเน็ต จำกัด ซึ่งได้จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2546 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ดำเนินธุรกิจบริการจัดทำระบบเว็บแอปพลิเคชั่น ระบบโปรแกรมขายตรง (MLM) และซอฟแวร์อื่น ๆ อีกมากมาย

ในปี 2565 บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบที่มีชื่อว่า "MarketLink" เพื่อตอบสนองและครอบคลุมทุกฟังก์ชั่นการตลาดของระบบขายตรงขึ้น รวมไปถึงการนำสกุลเงินดิจิตอลเข้ามาเชื่อมกับระบบให้เข้ากับเทคโนโลยียุค 3.0

MarketLink ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ทันสมัยเหมาะกับธุรกิจขายตรงที่ต้องการจะเป็นผู้นำการตลาด เพราะระบบที่ถูกสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

เวอร์ชั่นทดลอง: 2.0
เวอร์ชั่นล่าสุด: 3.0